Menu

BM Điện tử tự động: Hội đồng chấm và lịch bảo vệ chi tiết Khóa luận tốt nghiệp – HK1

BM Điện tử tự động Thông báo hội đồng và lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho các sinh viên đã đăng ký thực hiện trong HK1 năm 2019-2020 cụ thể như sau:

1. Lịch bảo vệ:

– Mỗi đề tài chuẩn bị Slide ngắn gọn, súc tích; được trình bày trong 10 phút và được hội đồng phản biện từ 5-15 phút.

– Thời gian: 9g00 thứ 5 ngày 26/12/2019.

– Địa điểm: tại văn phòng Khoa và Bộ môn.

2. Chi tiết hội đồng xem tại đây.

Chúc các em thành công!

Trân trọng thông báo./.

NN Sơn

Khoa công nghệ Điện tử