Menu

BM Điện tử tự động: Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp – thực hiện trong HK1 năm 2019-2020

BM Điện tử tự động Thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho các sinh viên đã đăng ký thực hiện trong HK1 năm 2019-2020 cụ thể như sau:

1. Nộp quyển báo cáo khóa luận:

– Nộp 02 quyển báo cáo tổng kết có đầy đủ chữ ký của Giảng viên hướng dẫn và điểm đánh giá.

– Quyển báo cáo được in 02 mặt, chỉ cần in trắng/đen.

– Nộp trực tiếp đến Trưởng bộ môn – Thầy Sơn lúc 10g00 ngày 24/12/2019 tại X8.

– Các em không nộp đúng hạn xem như không bảo vệ.

2. Lịch bảo vệ:

– Mỗi đề tài chuẩn bị Slide ngắn gọn, súc tích; được trình bày trong 10 phút và được hội đồng phản biện từ 5-15 phút.

– Thời gian: 9g00 thứ 5 ngày 26/12/2019.

– Địa điểm: tại văn phòng Khoa và Bộ môn.

Chúc các em thành công!

Trân trọng thông báo./.

NN Sơn

Khoa công nghệ Điện tử