Menu

BM Điện tử tự động: thông báo đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa cũ

BM Điện tử tự động thông báo kế hoạch đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiêp cho sinh viên khóa cũ còn trong thời gian đào tạo ( K11 và K10) như sau:

  1. Đăng ký và đóng tiền: Theo lịch chung của Trường – TKB đăng ký đợt 2.
  2. Liên hệ giảng viên hướng dẫn, tìm hiểu và đăng ký đề tài: từ 1/1/2020 đến 14/1/2020.
  3. Nộp bảng đăng ký đề tài PL6: 15/1/2020, lúc 9g00, văn phòng Thầy Sơn.
  4. Thời gian thực hiện: Trong Hk2.
  5. Dự kiến bảo vệ: Cuối Hk2.

Trân trọng thông báo,

NN Sơn

Khoa công nghệ Điện tử