Menu

BM ĐT-TĐ: Thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp các khóa – HK2 năm 2019-2020 (cập nhập 27/7/2020)

BM ĐT-TĐ thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các khóa đã đăng ký thực hiện trong HK2 năm 2019-2020, cụ thể như sau:

1. Nộp quyển báo cáo khóa luận:

  • Nộp 02 quyển báo cáo tổng kết có đầy đủ chữ ký của Giảng viên hướng dẫn; và điểm đánh giá theo mẫu 1.Phieu_cham_DanhChoTatCaTVHoiDong.
  • Quyển báo cáo được in 02 mặt, chỉ cần in trắng/đen.
  • Nộp trực tiếp đến Trưởng bộ môn – Thầy Sơn lúc 10g00 ngày 24/07/2020 tại phòng X.8.

2. Lịch và các yêu cầu cần chuẩn bị cho buổi chấm khóa luận:

  • Mỗi đề tài chuẩn bị Slide ngắn gọn, súc tích, đúng nội dung trọng tâm; được trình bày trong 15 phút và được hội đồng phản biện từ 5-15 phút.
  • Thời gian: 9g00 thứ 4 ngày 29/07/2020.
  • Địa điểm: tại văn phòng Khoa và 7.8A.

3. Danh sách phân công hội đồng: 

Chúc các em thành công!

NN Sơn

Khoa công nghệ Điện tử