Menu

BM ĐT-TĐ: Thông báo lịch bảo vệ thực tập tốt nghiệp – HK2 năm 2019-2020

BM ĐT-TĐ thông báo lịch bảo vệ thực tập tốt nghiệp – HK2 năm 2019-2020 theo các yêu cầu sau:

1. Hoàn thành quyển báo cáo thực tập (chỉ in 1 cuốn/1 sinh viên, theo mẫu) có đầy đủ:

  • Phiếu nhận xét thực tập có điểm đánh giá, chữ ký, đóng dấu của doanh nghiệp/ giảng viên hướng dẫn.
  • Phiếu chấm của giảng viên chấm vấn đáp (phiếu này để trống theo mẫu).
  • Sau khi có đầy đủ xác nhận và phiếu chấm, sinh viên lưu giữ cuốn thuyết minh của mình đến ngày báo cáo.

2. Báo cáo thực tập:

  • Thời gian: lúc 9h00, ngày 24/07/2020.
  • Hình thức: chấm vấn đáp trực tiếp với giảng viên được phân công.

Lưu ý, khi đi báo cáo thực tập thì sinh viên mang theo thuyết minh (như yêu cầu trên mục 1) và không cần chuẩn bị file ppt.

Trân trọng thông báo./.

NN Sơn

Khoa công nghệ Điện tử