Menu

BM ĐT-TĐ thông báo: Quy trình nộp, chấm Thực tập tốt nghiệp (cập nhập)

Bộ môn Điện tử – Tự động thông báo. Sinh viên các lớp Khóa 12 và học lại chuyên ngành Hệ thống thông minh, Tự động hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp theo các yêu cầu sau:

1. Hoàn thành thuyết minh báo cáo thực tập: chỉ nộp 1 quyển theo mẫu (download [4]bao-cao-thuc-tap-doanh-nghiep) (phiếu đánh giá của doanh nghiệp [15-08-2019]Nhanxetthuctap_doanhnghiep) và có đầy đủ các thông tin sau:

  • Phiếu nhận xét thực tập có điểm đánh giá, chữ ký, đóng dấu của doanh nghiệp.
  • Phiếu nhận xét của giảng viên hướng dẫn có điểm đánh giá, chữ ký.
  • Phiếu chấm của giảng viên chấm vấn đáp (phiếu này để trống theo mẫu).
  • Sau khi có đầy đủ xác nhận và phiếu chấm, sinh viên lưu giữ cuốn thuyết minh của mình đến ngày báo cáo.

2. Báo cáo thực tập:

  • Hình thức: chấm vấn đáp trực tiếp với giảng viên; BM sẽ phân giảng viên chấm ở thông báo chi tiết sau.
  • Thời gian báo cáo: 8h30 ngày 10/09/2019.
  • Khi đi bảo vệ: sinh viên mang theo thuyết minh (như yêu cầu trên mục 1) và không cần chuẩn bị file báo cáo dạng ppt.

Trân trọng./.

TBM

Khoa công nghệ Điện tử