Menu

BM ĐT-TĐ: Thông tin nộp đề cương thực tập tốt nghiệp MT13B-C (cập nhập 4/8/2020)

Chào các em sinh viên,

Theo thông báo ngày 17/7: Sau 1 tuần đi thực tập, các em cùng với giảng viên hướng dẫn và người hướng dẫn tại công ty hoàn thiện nội dung đề cương thực tập theo form này [3]de cuong thuc tap; Các em hoàn thiện và nộp lại cho giảng viên hướng dẫn tổng hợp và gửi BM lúc 8g30 ngày 3/8/2020.

Đến nay đã quá deadline, nhưng vẫn còn nhiều bạn chưa nộp. Để tạo điều kiện cho các em, BM mở deadline và nộp đề cương thực tập qua trang e-learning của Khoa, chi tiết như sau:

  • Về nội dung: các em cùng với giảng viên hướng dẫn và người hướng dẫn tại công ty hoàn thiện nội dung đề cương thực tập.
  • Định dạng file nộp:
    • file pdf
    • đặt tên: hovaten_lop_congtythuctap.pdf (ví dụ nguyenngocson_dhdtmt13b_tecapro.pdf).
  • Trang e-learning: http://ocw.fet.iuh.edu.vn/course/view.php?id=112  (Mục ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP)
  • deadline: 10/8/2020.

Chú ý: nếu các em không nộp đúng hạn, BM sẽ không gia hạn nộp nữa và xem như các em không tham gia thực tập đợt này.

Trân trọng thông báo./.

TBM

Khoa công nghệ Điện tử