Menu

BM ĐTTĐ: Kế hoạch đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiêp HK1 năm 2020-2021

BM Điện tử tự động thông báo kế hoạch đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiêp ở HK1 năm học 2020-2021 (sinh viên Khóa 12 về trước) như sau:

  1. Liên hệ giảng viên hướng dẫn, tìm hiểu và đăng ký đề tài: từ 7/9/2020 đến 13/9/2020. Để chủ động sinh viên liên hệ đến GV qua email hoặc gặp trực tiếp ở văn phòng BM.
  2. Nộp bảng đăng ký đề tài PL6: 14/09/2020, lúc 10g00, văn phòng Thầy Sơn.
  3. Thời gian thực hiện: Trong Hk1 năm 2019-2020.
  4. Dự kiến bảo vệ: Tuần cuối cùng của HK1 (tính cả các tuần thi và dự trữ).

Trân trọng thông báo,

N.N. Sơn

Khoa công nghệ Điện tử