Menu

Thông báo mới của BM ĐTTĐ: Kế hoạch bảo vệ đề cương KLTN cho SV K13 và khóa cũ (TB2)

Bộ môn Điện tử – Tự động thông báo kế hoạch bảo vệ đề cương Khóa luận tốt nghiệp cho các sinh viên Đại học Khóa 13 và các sinh viên khóa cũ đăng ký trả nợ cùng đợt Khóa 13.

1. Nộp đề cương theo mẫu PL2

  • Thời gian nộp đề cương: trước 20g00 ngày 12/12/2020.
  • Hình thức: nộp online, upload file lên trang e-learning (http://ocw.fet.iuh.edu.vn/course/view.php?id=121).
  • Nộp trễ xem như không thực hiện.

2. Bảo vệ đề cương

  • Thời gian: 25/12/2020.
  • Hình thức: báo cáo online qua Zoom.
  • Chuẩn bị: mỗi đề tài chuẩn bị bài báo cáo không quá 15 slides.
  • Sinh viên ăn mặc lịch sự và đăng nhập Zoom 10 phút trước khi bảo vệ.
  • Sinh viên đăng nhập trang E-learning (http://ocw.fet.iuh.edu.vn/) của Khoa để download danh sách hội đồng và link Zoom.

Trân trọng thông báo./.

TBM

Khoa công nghệ Điện tử