Menu

BM ĐTTĐ: Thông báo lịch bảo vệ thực tập tốt nghiệp đợt Hè 2020

  • Thời gian: ngày 15/10/2020.
  • Hình thức: chấm vấn đáp trực tiếp với các giảng viên được phân công.
  • Lưu ý, khi đi báo cáo thực tập thì sinh viên không cần chuẩn bị file ppt, mà chỉ vấn đáp về các kiến thức và kỹ năng nghề mà sinh viên đạt được trong quá trình thực tập.
  • Chi tiết hội đồng, thời gian và địa điểm: xem ở đây (Phan_cong_HDong).

Trân trọng thông báo./.

N.N. Sơn

Khoa công nghệ Điện tử