Menu

BM ĐT Tự Động thông báo: Thực hiện Đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp HK1 năm 2019-2020

Bộ môn Điện tử – Tự động thông báo kế hoạch thực hiện đề tài Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp cho các sinh viên đã đăng ký thực hiện trong HK1 năm 2019-2020 (Đại học Khóa 12 sẽ có thông báo sau) chi tiết như sau:

1. Nhận đề tài: Để chủ động và thuận lợi trong đăng ký đề tài, sinh viên nên gặp giảng viên để trao đổi, đề xuất đề tài từ 13/08/2019 đến 16/08/2019. Danh sách giảng viên có thể nhận hướng dẫn và thời gian trực như sau:

  1. TS. Mai Thăng Long: các ngày trong tuần.
  2. TS. Nguyễn Tấn Luỹ: cả ngày thứ 4 và thứ 6
  3. TS. Nguyễn Ngọc Sơn: cả ngày thứ 4 và thứ 5
  4. TS. Trần Minh Chính:
  5. ThS. Trần Văn Hùng: thứ 2 từ 8g00 đến 11g00; thứ 5 từ 9g00 đến 11g00.
  6. CH. Nguyễn Hoàng Hiếu: thứ 3, 9g00
  7. ThS. Phan Vinh Hiếu: Thứ 5, từ 13g00 đến 15g00
  8. ThS. Huỳnh Minh Ngọc: thứ 3 từ 8g00 đến 11g00
  9. NCS Cao Văn Kiên: Chiều thứ 4
  10. ThS. Trần Quang Vinh: Chiều thứ 6.

2. Sinh viên tìm hiểu nội dung, khả năng thực hiện và hoàn thiện biểu mẫu đăng ký: Từ 17-25/08/2019

3. Nộp bản đăng ký theo mẫu PL6 (Download tại đây PL6): 10h00 sáng 26/08/2019 tại văn phòng TS Nguyễn Ngọc Sơn X.8.

Trân trọng thông báo./.

TBM

Khoa công nghệ Điện tử