Menu

BM ĐT-TĐ thông báo: Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp sinh viên K12 và sinh viên cũ học trễ tiến độ

Bộ môn Điện tử – Tự động thông báo kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp cho các sinh viên Đại học Khóa 12 và các sinh viên khóa cũ đăng ký trả nợ cùng đợt Khóa 12.

1. Tim hiểu đề tài:

– Sinh viên tự tìm hiểu nội dung và khả năng thực hiện các đề tài do BM cung cấp tại link:

http://fet.iuh.edu.vn/images/2019/09/bm_dttd_pl1a_tonghop.pdf

– Thời gian tự tìm hiểu: 05/09/2019 đến 16/09/2019.

2. Nhận đề tài: Sau quá trình tự tìm hiểu. sinh viên chủ động liên hệ giảng viên để trao đổi, đề xuất đề tài và hoàn thiện đề cương theo mẫu PL2 (Download tại đây PL2): từ 17/09/2019 đến 30/09/2019. Danh sách giảng viên có thể nhận hướng dẫn và thời gian trực như sau:

  1. TS. Mai Thăng Long: các ngày trong tuần.
  2. TS. Nguyễn Tấn Luỹ: cả ngày thứ 4 và thứ 6
  3. TS. Nguyễn Ngọc Sơn: cả ngày thứ 4 và thứ 5
  4. TS. Trần Minh Chính: Các ngày thứ 2 và 6
  5. ThS. Trần Văn Hùng: thứ 2 từ 8g00 đến 11g00; thứ 5 từ 9g00 đến 11g00
  6. TS. Trần Hữu Toàn: thứ 2, 9g35
  7. ThS. Phan Vinh Hiếu: Thứ 5, từ 13g00 đến 15g00
  8. ThS. Huỳnh Minh Ngọc: thứ 3 từ 8g00 đến 11g00
  9. NCS Cao Văn Kiên: Chiều thứ 4
  10. ThS. Trần Quang Vinh: Chiều thứ 6

3. Dự kiến bảo vệ đề cương: 04/11/2019 ( sau 4 tuần tìm hiểu)

4. Nộp bản đăng ký sau khi bảo vệ đề cương theo mẫu PL6 (Download tại đây PL6): 10h00 sáng 08/11/2019 tại văn phòng TS Nguyễn Ngọc Sơn X.8.

5. Dự kiến bảo vệ giữa kỳ: 18/02/2020

6. Dự kiến bảo vệ kết thúc khóa luận: 27/05/2020

Chú ý: Trên đây là thông báo về quá trình thực hiện Khóa luận; Các nội dung về đăng ký học phần, đóng học phí các em theo quy định và thông báo của nhà Trường ở Hk2 năm 2019-2020.

Trân trọng thông báo./.

TBM

Khoa công nghệ Điện tử