Menu

BM ĐTTĐ: Thông báo lịch nộp quyển báo cáo và dự kiến bảo vệ thực tập tốt nghiệp đợt Hè 2020

BM ĐT-TĐ thông báo lịch nộp quyển báo cáo và dự kiến bảo vệ thực tập tốt nghiệp đợt Hè (Thời gian thực tập từ 07/2020 đến 10/2020) theo các yêu cầu sau:

1. Nộp quyển báo cáo thực tập (chỉ in 1 cuốn/1 sinh viên, theo mẫu [4.1]bao-cao-thuc-tap-doanh-nghiep có đầy đủ:

  • Phiếu nhận xét thực tập có điểm đánh giá, chữ ký, đóng dấu của doanh nghiệp/ giảng viên hướng dẫn.
  • Sau khi có đầy đủ xác nhận, sinh viên nộp quyển báo cáo đến Trưởng Bộ môn lúc 9g00 ngày 12/10/2020, tại phòng X8.1.

2. Báo cáo thực tập:

  • Thời gian: lúc 9h00, ngày 15/10/2020.
  • Hình thức: chấm vấn đáp trực tiếp với các giảng viên được phân công.
  • Lưu ý, khi đi báo cáo thực tập thì sinh viên không cần chuẩn bị file ppt, mà chỉ vấn đáp về các kiến thức và kỹ năng nghề mà sinh viên đạt được trong quá trình thực tập.

Trân trọng thông báo./.

N.N. Sơn

Khoa công nghệ Điện tử