Menu

Bmmt thông báo lần 2 v/v thực hiện KLTN SV khóa 11, 10

Chào các em,

Theo thông báo ngày 15/8/2019 về việc nhận KLTN cho SV khóa 11, 10. Đến nay đã quá hạn nộp nhưng không có SV nào thực hiện theo yêu cầu. BM thông báo lần cuối, hạn nộp 2 bản cứng mẫu PL2 và PL6 có đầy đủ chữ ký GV hướng dẫn từ 13h đến 16h ngày 28/8/2019. Quá hạn thời gian trên xem như tự ý bỏ thực hiện KLTN.
Chi tiết liên lạc T Dũng: 0902572383

Trân trọng
Ong Mẫu Dũng

Khoa công nghệ Điện tử