Menu

BMMT thông báo lịch bảo vệ KLTN cho SV DTMT11a, 10a HL

Chào các em SV DTMT11a, 10a HL,

Lịch bảo vệ KLTN như sau: 8h-11h thứ 2, 9/12/2019, tại phòng Hội thảo Tầng 7 Nhà X.
  • Mỗi em SV in ra 4 phiếu “Mẫu phiếu chấm” và 1 phiếu “Bảng tổng kết điểm từng SV”. Các phiếu trên phải đảm bảo in trên 1 mặt A4.
  • Mỗi em tự viết thông tin đề tài và thông tin cá nhân của mình vào tất cả các phiếu.
  • Mỗi nhóm chuẩn bị slide trình bày trong 15 phút, chạy demo 5 phút.
  • Sau buổi bảo vệ, các em hiệu chỉnh lại Báo cáo KLTN theo yêu cầu từ các thầy phản biện. Ngày 16/12/2019, mỗi đề tài nộp tại Thầy Trưởng BM 2 quyển Khóa luận bìa xanh chữ mạ vàng. độ dài báo cáo: tối thiểu 70 trang A4 (không tính phần phụ lục).

T. Dũng

Khoa công nghệ Điện tử