Menu

Bmmt thông báo mở lớp vét HP “Công nghệ thiết kế vi mạch” của SV khóa 11

Chào các em SV DTMT khóa 11,

Bộ môn máy tính thông báo mở lớp vét Học phần “Công nghệ thiết kế vi mạch” của SV khóa 11. Đây là học phần không còn tồn tại trong chương trình từ Khóa 12 trở về sau. Các em làm đợt xin mở lớp HP đợt 2 trong HK2 2019-2020.

Học phần: Công nghệ thiết kế vi mạch, Mã học phần: 4203001248

Trưởng BM Điện tử- Máy tính

Ong Mẫu Dũng

Khoa công nghệ Điện tử