Menu

Bmmt thông báo nhận đề tài KLTN của SV khóa 11, 10

Các em SV khóa 11, 10 liên hệ Thầy Nguyễn Thanh Đăng (0982065889) 9h sáng thứ 4 hàng tuần, để nhận đề tài KLTN. Mỗi SV phải hoàn thành đầy đủ nội dung Mẫu PL2 và PL6. Các em in 2 bản, có chữ ký xác nhận GV hướng dẫn và nộp về T. Dũng.

Thời hạn nộp: 13h-15h ngày 26/8/2019.

T. Dũng, BM Điện tử-máy tính

Khoa công nghệ Điện tử