Menu

BMVT: Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp cho SV K13 và khóa cũ trả nợ cùng học kỳ

Bộ môn Điện tử – Viễn thông (BMVT) thông báo kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp cho các sinh viên Đại học Khóa 13 và các sinh viên khóa cũ đăng ký trả nợ cùng đợt Khóa 13.

  1. Tim hiểu đề tài:

Sinh viên tự tìm hiểu nội dung, yêu cầu và khả năng thực hiện các đề tài do BM cung cấp tại trang e-learning của Khoa

  1. Nhận đề tài: Sau quá trình tự tìm hiểu, sinh viên chủ động liên hệ giảng viên để trao đổi, nhận đề tài và hoàn thiện đăng ký theo mẫu PL6-dk (tải trên e-learning Khoa): từ 01/11/2020 đến 10/11/2020.
  • SV nộp 2 phiếu đăng ký theo mẫu PL6-dk (đã điền và có đầy đủ chữ ký) về BMVT (T. Việt, tel 0943863333) từ 8h-9h ngày 10/11/2020 hoặc 7h30-10h ngày 12/11/2020tại văn phòng BMVT.
  1. Bảo vệ đề cương:
  • Sau khi đăng ký được đề tài, sinh viên trao đổi với GV hướng dẫn để thực hiện đề cương theo mẫu PL2(tải trên e-learning Khoa).
  • Lịch bảo vệ đề cương: 14h ngày 3/12/2020 (Chi tiết hội đồng tải trên e-learning Khoa).
  1. Sau bảo vệ đề cương: Nộp quyển đề cương PL2 (đã chỉnh sửa theo góp ý hội đồng) và bản đăng ký khóa luận PL6 (tải trên e-learning Khoa): 8h đến 9h sáng 08/12/2020 tại văn phòng BMVT.
  2. Dự kiến bảo vệ giữa kỳ: tháng 03/2021
  3. Dự kiến bảo vệ kết thúc khóa luận: cuối tháng 05/2021

Trân trọng thông báo./.

TS. Nguyễn Hoàng Việt

Khoa công nghệ Điện tử