Menu

BMVT thông báo cập nhật SV VIỄN THÔNG DHDT12 lịch bảo vệ ĐỀ CƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

Thông báo,

  • Sinh viên Viễn thông DHDT12 thời gian bảo vệ ĐỀ CƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP từ 8h00 ngày thứ ba 15/10/2019tại khoa CN Điện tử (lầu 7, nhà X)
  • SV cần chuẩn bị sẵn file thuyết trình và báo cáo ngắn gọn ĐỀ CƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆPtrước hội đồng.
  • SV cần in sẵn 02 mẫu PL4a,b,c để mang theo ngày bảo vệ cho HD ký xác nhận (file đính kèmPL4a.4b.4c), nộp lại 01 bản cho GV phản biện.
  • Nếu sau khi bảo vệ đề cương đạt yêu cầu, SV nộp lại 03 mẫu PL6 (file đính kèmPL6 ) điền đầy đủ thông tin và chữ ký cho BMVT (T.Việt thứ 3 từ 8h30-11h hoặc thứ 4 từ 9h30-11h. Hạn chót 11h ngày 23/10/2019.

Chú ý: Sinh viên vắng mặt xem như không thực hiện đồ án và nhận điểm không.

Trân trọng,

Trưởng bộ môn Viễn thông

TS. Nguyễn Hoàng Việt

Khoa công nghệ Điện tử