Menu

BMVT thông báo cập nhật SV VIỄN THÔNG DHDT12 vv kiểm tra lần 2 ĐỀ CƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

Thông báo,

  • Sinh viên Viễn thông DHDT12 thời gian bảo vệ (kiểm tra lần 2) ĐỀ CƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP từ 8h30 ngày thứ sáu 8/11/2019 tại khoa CN Điện tử (lầu 7, nhà X) (danh sách file đính kèmHD_BVDC_BMVT_guiSV ).
  • SV cần chuẩn bị sẵn file thuyết trình và báo cáo ngắn gọn ĐỀ CƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP trước hội đồng, nhấn mạnh những việc đã chỉnh sửa so với lần 1. Những SV làm mô phỏng có yêu cầu viết bài báo phản biện nội bộ cần ghi rõ kế hoạch viết báo trong đề cương.
  • SV cần in sẵn 02 mẫu PL4a,b,c để mang theo ngày bảo vệ cho HD ký xác nhận, nộp lại 01 bản cho GV phản biện, và mang theo 1 bản PL2 (Đã chỉnh sửa so lần kiểm tra 1) nộp lại sau bảo vệ.

Trân trọng,

Trưởng bộ môn Viễn thông

TS. Nguyễn Hoàng Việt

Khoa công nghệ Điện tử