Menu

BMVT thông báo cập nhật SV VIỄN THÔNG DHDT12 vv nộp mẫu PL6

Thông báo,

  • Sinh viên Viễn thông DHDT12 chưa nộp mẫu PL6 vào ngày 23/10/2019, thời gian nộp sẽ thông báo sau.
  • Qua kiểm tra lần 1 mẫu PL2, sinh viên Viễn thông DHDT12 cần tiếp tục hoàn thiện theo góp ý. Thời gian nộp mẫu PL2 và kiểm tra lần 2 dự kiến trong tháng 11 sẽ thông báo cụ thể sau.

Trân trọng,

Trưởng bộ môn Viễn thông

TS. Nguyễn Hoàng Việt

Khoa công nghệ Điện tử