Menu

BMVT thông báo đăng ký thực tập tốt nghiệp cho SV

BMVT thông báo đến các SV DHDTVT11 (bao gồm lớp đại trà và tiên tiến) và các SV khóa trước (còn nợ TTTN) tiến hành đăng ký thực tập tốt nghiệp.

+ GV hướng dẫn KLTN sẽ hướng dẫn TTTN.

+ SV liên hệ trực tiếp GV hướng dẫn TTTN, lên kế hoạch gặp Cty/doanh nghiệp. Sau đó mỗi SV hoàn thiện mẫu Đề cương thực tập có chữ ký đầy đủ (gọi là mẫu TT3TT3), nộp cho BMVT 03 (ba) bộ cho T. Việt (tel 0943863333) vào sáng thứ tư (9h-10h) và sáng thứ sáu (8h30-9h30) tại VP.BMVT, hạn chót 23/11/2018.

+ Quá hạn trên, những SV vẫn chưa đăng ký thực tập cần tập trung gặp T. Việt (tel 0943863333) vào sáng thứ tư 9h ngày 28/11/2018 tại VP.BMVT để đăng ký thực tập tốt nghiệp vét lần cuối. Sau ngày 28/11/2018, SV vẫn chưa đăng ký xem như SV bỏ thực tập tốt nghiệp và bị điểm không.

Trân trọng

Trưởng bộ môn Viễn thông

TS. Nguyễn Hoàng Việt

Khoa công nghệ Điện tử