Menu

BMVT thông báo lùi thời gian thực tập tốt nghiệp DHDTVT13

Thân chào các bạn SV,

Các bạn sinh viên khóa 13 sẽ lùi thời gian thực tập tốt nghiệp từ 28/12/2020 đến 28/03/2021.

Các bạn sinh viên khóa 12, 11 vẫn tiến hành thực tập bình thường. Gửi các em Danh sách thực tập (dự kiến) (file đính kèm TT2_BMVT_1407). Nếu có SV nào khóa 12, 11 đã đăng ký mà chưa có tên, cần liên lạc gấp BMVT (T. Việt tel: 0943863333). Hạn chót ngày 15/07/2020 sẽ chốt danh sách. SV cần chuẩn bị:

1>Mỗi SV thực tập đợt này cần chuẩn bị 2 bản chính Hồ sơ thực tập (file đính kèm ho_so_thuc_tap), nộp cho BMVT (T. Việt) vào chiều thứ năm 16/7/2020 từ 14h-16h30 tại VP. BMVT. Yêu cầu SV phải điền đủ thông tin và đánh máy (không được điền bằng bút). SV sẽ được nhận lại 01 bản từ GV hướng dẫn (GVHD) và nộp ở buổi đầu tiên cho DN nhận thực tập. SV không nộp Hồ sơ thực tập xem như bỏ kỳ thực tập này.

2> Đề cương thực tập (Mẫu file đính kèm TT3), hoàn thiện vào tuần đầu tiên thực tập và nộp lại cho GVHD.

 

Trưởng BMVT

TS. Nguyễn Hoàng Việt

Khoa công nghệ Điện tử