Menu

BMVT: Thông báo kế hoạch đăng ký thực hiện KLTN HK1 năm 2020-2021 cho SV khóa 12 về trước

Bộ Môn Điện tử viễn thông (BMVT) thông báo kế hoạch đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) ở HK1 năm học 2020-2021 (sinh viên Khóa 12 về trước) như sau:

  1. Liên hệ giảng viên hướng dẫn, tìm hiểu và đăng ký đề tài. Để chủ động sinh viên liên hệ đến GV qua ĐT, email hoặc gặp trực tiếp ở văn phòng BMVT.
  2. Nộp bảng đăng ký đề tài PL6 (file đính kèmPL6 ) cho BMVT 02 (hai) bộ (T. Việt tel:0943863333) vào ngày 15/09/2020, từ 8g00-9g00, tại văn phòng BMVT.

Chú ý:

  • SV điền đầy đủ tất cả các mục trong mẫu PL6 và có đầy đủ chữ ký.
  • Sinh viên không nộp phiếu đúng hạn sẽ xem như không thực hiện đồ án
  1. Thời gian thực hiện: Trong Hk1 năm 2019-2020.
  2. Dự kiến bảo vệ: Tuần cuối cùng của HK1.

Trân trọng thông báo,

TS. Nguyễn Hoàng Việt

Khoa công nghệ Điện tử