Menu

BMVT thông báo lịch bảo vệ KLTN khóa DHDTVT10,11

Thông báo,

Sinh viên các lớp ĐHĐTVT10,11 (HL) chuẩn bị bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cần thực hiện theo các yêu cầu sau:

  1. SV gặp GVHD (bắt buộc) từ ngày 03/12/2019 đến 09/12/2019: Báo cáo kết quả thực hiện, nộp và sửa báo cáo, giải đáp những vấn đề trong đề tài và quá trình chuẩn bị bảo vệ.
  2. Sau khi chỉnh sửa hoàn thiện dưới sự đồng ý của GVHD, sinh viên nộp 2 cuốn báo cáo (1 cuốn bìa mạ vàng, 1 cuốn bìa thông thường) trong đó mỗi cuốn có đầy đủ:

+ Phiếu nhận Khóa luận TN của sinh viên lúc nhận đề tài (photo và đóng cho cả 2 quyển)

+ 04 PHIẾU ĐÁNH GIÁ, file đính kèm mau_phieu_cham, trong đó:

  • 01 PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN” có điểm đánh giá và chữ ký của GVHD trước ngày bảo vệ (photo và đóng cho cả 2 quyển).
  • 03 Phiếu “PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN”, phiếu này để trống, mang theo khi bảo vệ.

+ 01 Phiếu “TỔNG KẾT, file đính kèm bang_tong_ket_diem_tung_sv”, phiếu này để trống, mang theo khi bảo vệ.

+ Đĩa CD lưu file báo cáo và các file liên quan đến đề tài, trong đĩa phải có 1 File chứa video từ 3-5 phút để giới thiệu về mô hình và hoạt động của mô hình (đóng cho cả 2 quyển).

  1. Thời gian nộp 02 cuốn báo cáo:

+ 8h-9h ngày thứ ba 10/12/2019

+ 8h30-11h ngày thứ năm 12/12/2019

Nộp cho T. Việt (tel: 0943.86.3333) tại VP. BMVT (nhà X lầu 7) vào thời gian trên.

Mọi lý do chậm trễ không được chấp nhận.

  1. Lịch Bảo vệ KLTN lúc 08h30 ngày 16/12/2019 (thứ 2)

+ Địa điểm bảo vệ: Phòng hội thảo Khoa CN Điện tử X7.3.

+ SV báo cáo bằng Power Point.

+ SV chuẩn bị mô hình (nếu có) trước thời gian bảo vệ 30 phút.

Ghi chú: Những sinh viên không thực hiện đúng yêu cầu nêu trên sẽ không được phép bảo vệ trước hội đồng./.

Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Hoàng Việt

Khoa công nghệ Điện tử