Menu

BMVT: Thông báo lịch nộp quyển báo cáo và dự kiến bảo vệ thực tập tốt nghiệp đợt Hè 2020 của các SV khóa HL

Bộ môn Điện tử viễn thông (BMVT) thông báo lịch nộp quyển báo cáo và dự kiến bảo vệ thực tập tốt nghiệp đợt Hè 2020 của các SV khóa HL (Thời gian thực tập từ 07/2020 đến 10/2020) theo các yêu cầu sau:

 1. Nộp quyển báo cáo thực tập (mẫu file đính kèm bao-cao-thuc-tap-doanh-nghiep) (in 2 cuốn/1 sinh viên) có đầy đủ:
 • Phiếu nhận xét thực tập có điểm đánh giá, chữ ký, đóng dấu của doanh nghiệp và chữ ký giảng viên hướng dẫn.
 • Sau khi có đầy đủ xác nhận, sinh viên nộp quyển báo cáo đến Trưởng Bộ môn từ 8g-10h30 ngày 15/10/2020,tại VP.BMVT.
 1. Báo cáo thực tập:
 • Thời gian: lúc 9h00, ngày 16/10/2020.
 • Hình thức: chấm vấn đáp trực tiếp với các giảng viên được phân công.
 • Lưu ý, khi đi báo cáo thực tập thì mỗi sinh viên cần chuẩn bị:
  •  Slide trình chiếu (file ppt) thể hiện kiến thức và kỹ năng mà sinh viên đạt được trong quá trình thực tập, nên có các minh chứng hình ảnh hoặc video quá trình thực tập.
  • Phiếu chấm (mẫu file đính kèmmau_tong_ket_diem_ttdn ) có điền sẵn phần ghi của SV.

Trân trọng thông báo./.

N.H. Việt

Khoa công nghệ Điện tử