Menu

BMVT thông báo sinh viên DHDTVT11 chưa bảo vệ đề cương vào các ngày 3,4,5 tháng 10

BMVT thông báo sinh viên DHDTVT11 chưa bảo vệ đề cương vào các ngày 3,4,5 tháng 10. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

Trân trọng

TS. Nguyễn Hoàng Việt

Khoa công nghệ Điện tử