Menu

BMVT thông báo Sinh viên DHDTVT11 v/v kiểm tra tiến độ giữa kỳ thực hiện KLTN

Thân chào các bạn sinh viên ĐHĐTVT11 (bao gồm đại trà và CLC)

Thông báo:

BMVT tiến hành kiểm tra tiến độ giữa kỳ Khóa luận tốt nghiệp (KLTN). Mỗi nhóm SV phải mang mô hình hoặc các kết quả đã thực hiện được và trình bày sơ lược (không quá 5 phút) tiến độ thực hiện KLTN (công việc đã thực hiện từ ngày nhận đề tài; các bước tính toán, thiết kế liên quan đến đề tài, tiến độ chuẩn bị phần cứng mô hình, tiến độ chuẩn bị phần mềm).

Lưu ý: Khi đi báo cáo tiến độ thì mỗi nhóm sinh viên mang theo:

1) Phiếu đăng ký KLTN (Có kèm mô tả và kế hoạch thực hiện đề tài).

2) Tóm tắt báo cáo (không quá 2 trang, tự trình bày không cần mẫu) báo cáo các công việc được nêu ở trên.

3) Biên bản kiểm tra tiến độ Khóa luận tốt nghiệp (file đính kèmTiendo_KLTN_BMVT_03_2019)

– Tất cả sinh viên các lớp ĐHĐTVT11 bắt buộc phải tham gia báo cáo để chứng minh đang thực hiện đề tài và có xác nhận của GV Bộ môn. Đây là cơ sở để GVHD đánh giá việc cho phép bảo vệ ở cuối kỳ.

– Danh sách SV và phòng theo danh sách Thực tập tốt nghiệp.

– Thời gian: 8h30, thứ 7, ngày 23/03/2019

 

Trưởng BM Điện tử viễn thông

TS. Nguyễn Hoàng Việt

Khoa công nghệ Điện tử