Menu

BMVT thông báo SV VIỄN THÔNG DHDT12 vv nộp bản đã chỉnh sửa PL2 và mẫu đăng ký PL6

Thông báo,

  • Những SV Viễn thông DHDT12 cần phải chỉnh sửa đề cương (PL2) theo yêu cầu của hội đồng cần nộp về BMVT 2 bản (1 bản trước và 1 bản sau chỉnh sửa, đều có đủ chữ ký GVHD) cho T. Việt tại VP. BMVT từ 8h-9h ngày 19/11/2019.
  • Toàn bộ SV Viễn thông DHDT12 đã đạt trong bảo vệ đề cương (bao gồm cả SV đã nộp bản chỉnh sửa) nộp về BMVT 3 bản đăng ký theo mẫu PL6 (file đính kèm PL6) cho T. Việt tại VP. BMVT từ 9h-11h ngày 21/11/2019.

Trân trọng thông báo,

Trưởng bộ môn Viễn thông

TS. Nguyễn Hoàng Việt

Khoa công nghệ Điện tử