Menu

BMVT thông báo v/v nộp bài báo để phản biện nội bộ DHDTVT12 đang thực hiện KLTN

Nhóm các SV DHDTVT12 làm đề tài có đề cương khóa luận tốt nghiệp đăng ký viết bài báo khoa học phản biện nội bộ DS dưới đây (file đính kèmDS_detai_BMVT ) cần nộp bài báo khoa học với nội dung và hình thức đã được Thầy/Cô hướng dẫn thông qua (nếu là bài báo đã nộp hội nghị khoa học học trẻ chỉ cần nộp nguyên bản gốc) để phản biện nội bộ qua elearning. Hạn chót trước 0 giờ ngày 24/07/2020. Lịch thẩm định bài báo 9h ngày 27/7/2020 tại VP. BMVT và X7.9B. Mỗi nhóm SV in sẵn 05 bài và 05 mẫu phản biện (file đính kèmPhieu_PBNB_baibao_KLTN ) để phát cho thành viên HD.

Khoa công nghệ Điện tử