Menu

BMVT thông báo vv nộp đề cương thực tập

Thân chào các bạn SV DHDTVT12, DHDTVT11,

BMVT thông báo đến các SV DHDTVT12, DHDTVT11 đã đi thực tập tốt nghiệp, cần hoàn thiện mẫu Đề cương thực tập có chữ ký đầy đủ (gọi là mẫu TT3 TT3), nộp cho BMVT 02 (hai) bộ cho T. Việt (tel 0943863333) vào chiều thứ tư (14h-15h) ngày 3/7/19 và sáng thứ năm (8h30-11h) ngày 4/7/2019.

Lưu ý: Những SV không nộp Đề cương thực tập sẽ không được công nhận thực tập và bị điểm không.

Trân trọng

Trưởng bộ môn Viễn thông

TS. Nguyễn Hoàng Việt

Khoa công nghệ Điện tử