Menu

BMVT tổ chức training về thiết bị đo viễn thông

11/2015 BMVT tổ chức buổi seminar về thiết bị đo sử dụng trong viễn thông.

Một số hình ảnh trong buổi seminar.

altalt

alt

alt

Khoa công nghệ Điện tử