Menu

Bộ môn Điện tử – Máy tính thông báo kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp cho các sinh viên Đại học Khóa 12 và các sinh viên khóa cũ đăng ký trả nợ cùng đợt Khóa 12

Bộ môn Điện tử – Máy tính thông báo kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp cho các sinh viên Đại học Khóa 12 và các sinh viên khóa cũ đăng ký trả nợ cùng đợt Khóa 12.

1. Tim hiểu đề tài:
– Sinh viên tự tìm hiểu nội dung và khả năng thực hiện các đề tài do BM cung cấp tại link (Đề tài hướng điện tử-máy tính : Danh sách đề tài 1; Danh sách đề tài 2; Danh sách đề tài 3)
http://fet.iuh.edu.vn/de-tai-khoa-luan-bao-cao-tot-nghiep/
– Thời gian tự tìm hiểu: 05/09/2019 đến 16/09/2019. SV tự tìm hiểu trước khi trao đổi trực tiếp với Giảng viên hướng dẫn.

2. Nhận đề tài: Sau quá trình tự tìm hiểu. sinh viên chủ động liên hệ giảng viên để trao đổi, đề xuất đề tài và hoàn thiện đề cương theo mẫu PL2: từ 17/09/2019 đến 30/09/2019.
Link dowload mẫu PL2: https://drive.google.com/open?id=1C4HTUXsNi4m-kqZLElNyIhO2weocPeQXVej-GRS5QIs
Danh sách giảng viên và số điện thoại liên lạc trong link sau:
https://drive.google.com/open?id=1gyNYPsg4QuFddl86omz80JEB13FwZuznDJBHz-Uf0oI

3. Dự kiến bảo vệ đề cương: 04/11/2019 ( sau 4 tuần tìm hiểu)

4. Nộp bản đăng ký sau khi bảo vệ đề cương theo mẫu PL6: 10h00 sáng 08/11/2019 cho Trưởng BM VP Điện tử- máy tính
Link dowload mẫu PL6: https://drive.google.com/openid=10YUVirg1VZ0DtONegUc55ZMmAWHWLNf0dWLweNAM3MU

5. Dự kiến bảo vệ giữa kỳ: 18/02/2020

6. Dự kiến bảo vệ kết thúc khóa luận: 27/05/2020

Chú ý: Trên đây là thông báo về quá trình thực hiện Khóa luận; Các nội dung về đăng ký học phần, đóng học phí các em theo quy định và thông báo của nhà Trường ở Hk2 năm 2019-2020.

Trân trọng thông báo.

Khoa công nghệ Điện tử