Menu

Giới thiệu

Bộ môn Điện tử-Tự động thuộc Khoa Công Nghệ Điện Tử, Trường Đại Học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn phụ trách đào tạo các chuyên ngành về Điều khiển học; Tự động hóa; Công nghiệp thông minh. Ngoài ra, Bộ môn còn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học ứng dụng trong đào tạo và sản xuất.

Ra đời cùng với Khoa Công Nghệ Điện Tử, tuy nhiên sự tồn tại và phát triển của Bộ môn gắn liền với nhu cầu xã hội ngày càng cao và cấp bách về nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành kỹ thuật mũi nhọn, đặc biệt là các ngành yêu cầu phải tự động hoá và liên tục tự động hoá, nhằm góp phần ổn định và phát triển bền vững kinh tế xã hội, công nghiệp hoá hiện đại hóa đất nước.

Đến nay Bộ môn có 14 Giảng viên chuyên ngành tự động , đa số là các giảng viên trẻ đầy nhiệt huyết, hầu hết các giảng viên đều có bằng thạc sĩ chuyên ngành, nhiều giảng viên đang làm nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

 

 

Khoa công nghệ Điện tử