Menu

Nhân sự

Đến nay, Bộ môn có 10 Giảng viên chuyên ngành điện tử, tự động hóa và công nghiệp thông minh. Đa số là các giảng viên có trình độ cao, được tu nghiệp tại nước ngoài và các trường đại học uy tín trong nước.

Danh sách Giảng viên:

STT Nhân sự Trình độ Chuyên môn Hướng nghiên cứu-giảng dạy
1 Trần Minh Chính Tiến sĩ Thông tin đo lường điều khiển Kỹ thuật tối ưu, xử lý ảnh,

Điều khiển nâng cao

2 Nguyễn Hoàng Hiếu Kỹ sư, Cao học Tự động hóa Cảm biến và thiết bị thông minh, điện tử công suất, IoTs
3 Nguyễn Tấn Lũy Tiến sĩ Tự động hóa Vi điều khiển

FPGA, SCADA, Robotics,

Điều khiển thông minh

4 Mai Thăng Long Tiến sĩ Tự động hóa Điều khiển tự động, Robotics,

Điều khiển thông minh

5 Trần Văn Hùng Thạc sĩ Vô tuyến điện tử Cảm biến và thiết bị thông minh, điện tử công suất, xử lý ảnh
6 Phan Vinh Hiếu Thạc sĩ Tự động hóa Đo lường và điều khiển bằng máy tính,

Điều khiển thông minh

7 Huỳnh Minh Ngọc Thạc sĩ Điều khiển học kỹ thuật Điều khiển tự động, Đo lường và điều khiển bằng máy tính
8 Trần Quang Vinh Thạc sĩ Tự động hóa Mạng truyền thông, IoTs
9 Nguyễn Ngọc Sơn Tiến sĩ Tự động hóa IoTs, Điều khiển thông minh
10 Trần Hữu Toàn Tiến sĩ Cơ điện tử/Tự động hóa Cảm biến và thiết bị thông minh, Robotics,

Điều khiển thông minh

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Ngọc Sơn

 

Khoa công nghệ Điện tử