Menu

Nhân sự

Đến nay, Bộ môn có 09 Giảng viên chuyên ngành điện tử, tự động hóa, IoT và trí tuệ nhân tạo ứng dụng. Đa số là các giảng viên có trình độ cao, được tu nghiệp tại nước ngoài và các trường đại học uy tín trong nước.

Danh sách Giảng viên:

STT Nhân sự Trình độ Chuyên môn Hướng nghiên cứu-giảng dạy
1 Nguyễn Tấn Lũy PGS. Tiến sĩ Tự động hóa Học máy, AI

Thị giác máy tính

Điều khiển thông minh

2 Mai Thăng Long Tiến sĩ Tự động hóa Robot và ứng dụng

Điều khiển thông minh

3 Nguyễn Ngọc Sơn Tiến sĩ Tự động hóa Internet of Things

Dự án AIOT

Hệ thống thông minh

4 Trần Minh Chính Tiến sĩ Thông tin đo lường điều khiển Tính toán mềm

Điều khiển nâng cao

5 Trần Hữu Toàn Tiến sĩ Cơ điện tử/Tự động hóa Cảm biến và thiết bị thông minh

Robot và ứng dụng

Điều khiển thông minh

6 Trần Văn Hùng Thạc sĩ Vô tuyến điện tử Thiết kế mạch điện tử công suất

Thị giác máy tính

7 Huỳnh Minh Ngọc Thạc sĩ Điều khiển học kỹ thuật Cơ sở điều khiển tự động

Đo lường và điều khiển bằng máy tính

8 Trần Quang Vinh Thạc sĩ Tự động hóa Điện tử công nghiệp

Thị giác máy tính

9 Phan Vinh Hiếu Thạc sĩ Tự động hóa Thiết kế mạch điện tử công suất

Thị giác máy tính

10 Nguyễn Hoàng Hiếu Cao học Kỹ thuật điện tử Thiết kế mạch điện tử công suất

Cảm biến và thiết bị thông minh

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Ngọc Sơn

 

Khoa công nghệ Điện tử