Menu

Phòng Thí Nghiệm

Bộ môn Điện Tử Tự Động được trang bị đầy đủ các Phòng Thí nghiệm/Thực hành để đáp ứng cho nhu cầu đào tạo của Khoa  1. Phòng TN Điều điều khiển tự động
  2. Phòng TN Đo lường và điều khiển bằng máy tính
  3. Phòng TN Mạng truyền thông công nghiệp
  4. Phòng TN Tự động hóa (PLC)
  5. Phòng TN Điện tử công suất
  6. Phòng TN IOTs
  7. Phòng TN Cảm biến và thiết bị thông minh
  8. Phòng TN Thiết bị và hệ thống điều khiển tự động
  9. Phòng TN Thị giác máy tính và xử lý ảnh
Khoa công nghệ Điện tử