Menu

Hình ảnh kiến tập (Field trip images)

Sinh viên kiến tập thực tế tại nhà máy

Tham quan phân xưởng sản xuất

Tổng Giám Đốc Michael giới thiệu công ty Sunluxe và truyền cảm hứng cho sinh viên

Cựu sinh viên Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm làm việc và quản lý tại công ty

Giảng viên Khoa Điện tử trong buổi kiến tập

 

Khoa công nghệ Điện tử