Menu

Phòng thí nghiệm

1. Phòng thí nghiệm Cơ sở Viễn Thông (X7.9A)

Phòng thí nghiệm Cơ sở Viễn thông là một trong những phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm tăng cường trang thiết bị thí nghiệm, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đây là phòng thí nghiệm hiện đại nhất trong số các phòng thí nghiệm của trường đại học công nghiệp TP.HCM. Phòng thí nghiệm đảm nhận các nhiệm vụ sau:

  • Tạo môi trường học tập và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên.
  • Giảng dạy cho sinh viên hệ đại học chuyên ngành điện tử viễn thông các vấn đề liên quan đến cơ sở viễn thông nhằm giúp sinh viên nắm bắt được nền tảng của chuyên ngành viễn thông, thông qua các bài thí nghiệm như lấy mẫu và tái tạo tín hiệu, điều chế tín hiệu mã hóa xung (PCM, Delta), mã hoá đường truyền,  điều chế và giải điều chế tương tự AM, PM, FM, SSB, điều chế và giải điều chế số ASK, FSK, BPSK, QPSK, QAM, BER, nguyên lý trải phổ và OFDM.

alt

Sinh viên đang thực hành các bài thí nghiệm trên mô hình Emona, Australia 

alt

Sinh viên đang thực hành các bài thí nghiệm trên mô hình NewTronic, Italy   

 2. Phòng thí Xử lý số tín hiệu DSP (X7.9B) 

Phòng thí nghiệm Xử lý số tín hiệu DSP (Digital Signal Processing Lab) trực thuộc bộ môn Điện tử – Viễn thông, có nhiệm vụ nghiên cứu và áp dụng các kiến thức trong lĩnh vực xử lý thông tin tín hiệu thông qua nghiên cứu khoa học và đào tạo đại học thông qua các bài thí nghiệm Xử lý số tín hiệu bao gồm: các bài thực hành mô phỏng trên máy tính sử dụng Matlab và các bài thí nghiệm trên Kit Xử lý số tín hiệu DSP Platform DSK Tools, bao gồm cả phần cứng lẫn phần mềm, hiện  nay  như: TMS320Cxx, TMDS3P701840 (Texas  Instrument). 

Các lĩnh vực nghiên cứu chính: 

  • Xử lý tiếng nói và hình ảnh
  • Xử lý tín hiệu trong viễn thông
  • Các cấu trúc xử lý tín hiệu số  
  • Xử lý tín hiệu trong điện tử y-sinh  

 

alt

 3. Phòng thí nghiệm Chuyển mạch tổng đài (X7.10) 

Giúp cho sinh viên nắm vững các kiến thức về kỹ thuật chuyển mạch, hoạt động của tổng đài và các thiết bị đầu cuối viễn thông. Phòng thí nghiệm được trang bị các tổng đài phổ biến như Panasonic, Siemens, …ngoài ra phòng thí nghiệm còn được trang bởi các thiết bị hiện đại như: các thiết bị chuyển mạch IP, VoIP (Voice over IP)… Phòng thí nghiệm có nhiệm vụ đào tạo cho tất cả các hệ từ trung cấp, cao đẳng đến đại học, thông qua các bài thực hành giúp cho sinh viên có khả năng vận hành khai khác tổng đài, phân tích khắc phục sự cố, cũng như tiếp cận xây dựng các ứng dụng – giải pháp truyền thoại trên tổng đài nội bộ và tổng đài IP, ngoài ra sinh viên cón biết thiết kế thi công các công trình cáp điện thoại và công trình ngoại vi, mạng truy nhập trong viễn thông.

alt

Sinh viên đang thực hành các bài thí nghiệm trên tổng đài TDE100, Panasonic 

 4. Phòng thí nghiệm Thiết bị đầu cuối viễn thông (X7.11) 

Với các bài thực hành về:  Phân tích mạch sơ đồ nguyên lý cho các thiết bị đầu cuối viễn thông, như: máy điện thoại bàn, máy Cordless, máy điện thoại di động (các loại), máy fax, …Thực hành sửa chữa máy điện thoại bàn,nh sửa chữa máy Cordless (Panasonic, Sony..), sửa chữa máy Fax, sửa chữa máy điện thoại di động Nokia,  Samsung, Motorola, iphone.

alt

 Sinh viên đang thực hành khò IC trong sửa chửa điện thoại di động     

alt

Sinh viên đang thực hành sửa chửa điện thoại di động    

 5. Phòng thí nghiệm Audio Video (X8.3) 

Phòng thí nghiệm Audio Video được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại như TV LCD (Sony, Tosiba, LG, Samsung) và đầu thu truyền hình kỹ thuật số mặt đất, đầu VCD, DVD, Camera, giúp sinh viên thực hiện bài thực hành về: Phân tích mạch sơ hệ thống truyền thanh truyền hình (truyền hình cáp và kỹ thuật số mặt đất), sơ đồ nguyên lý cho các thiết bị video-audio , máy ảnh, camera, đầu VCD, DVD …, và các bộ khuếch đại audio Hifi, thí nghiệm về xử lý ảnh số bằng các phần mềm chuyên dụng, thực hành sửa chữa amply, VCD, DVD, Thực hành sửa chữa máy quay Camera, webcam.  

  p1040186.jpg

  Sinh viên trong giờ thực hành 

6. Phòng thí nghiệm Hệ thống viễn thông (X7.9B) 

Phòng thí nghiệm Hệ thống Viễn thông là một trong những phòng thí nghiệm trọng điểm của bộ môn và của khoa công nghệ điện tử được xây dựng nhằm tăng cường trang thiết bị thí nghiệm, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đây là phòng thí nghiệm hiện đại nhất hiện nay, được trang thí hệ thông thí nghiệm dựa trên mô hình giáo dục một số quốc gia tiên tiến. Phòng thí nghiệm đảm nhận các nhiệm vụ sau:

  • Tạo môi trường nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên.
  • Giảng dạy cho sinh viên hệ đại học chuyên ngành điện tử viễn thông các vấn đề liên quan đến chuyên ngành viễn thông nhằm giúp sinh viên nắm bắt được kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành viễn thông, thông qua các bài thí nghiệm liên quan đến hệ thống thông tin vô tuyến, hệ thống thông tin di động như RF, WiFi, Wimax, GSM, CDMA, 3G
  • Tiến đến đào tạo các hệ đại học tiên tiến và đào tạo sau đại học trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ…

alt

   Sinh viên đang thực hành các bài thí nghiệm trên thiết bị National Instruments, USA   alt 

p1040092.jpg  p1030929.jpg

Bộ thí nghiệm Anten truyền sóng và Máy phân tích phổ 6GHz, R&S, USA

   

 

Khoa công nghệ Điện tử