Menu

Bộ môn ĐTVT thông báo kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp cho các SV Đại học Khóa 12

Bộ môn ĐTVT thông báo kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp cho các sinh viên Đại học Khóa 12 như sau:

 1. Thực hiện tìm hiểu đề tài:
  – Sinh viên tự tìm hiểu nội dung và khả năng thực hiện các đề tài do BM ĐTVT cung cấp tại link (Đề tài hướng điện tử-viễn thông : Danh sách đề tài 1; Danh sách đề tài 2; Danh sách đề tài 3)
  http://fet.iuh.edu.vn/de-tai-khoa-luan-bao-cao-tot-nghiep/
  – Thời gian tự tìm hiểu: 05/09/2019 đến 15/09/2019. SV tự tìm hiểu trước khi trao đổi trực tiếp với Giảng viên hướng dẫn.
 2. Nhận đề tài: Sau quá trình tự tìm hiểu. sinh viên chủ động liên hệ giảng viên (DS GVHD file đính kèmDS_GVHD_KLTN_BMVT) để trao đổi, đề xuất đề tài và hoàn thiện đề cương theo mẫu PL2 (file đính kèmPL2) từ 16/09/2019 đến 30/09/2019.
 3. Nộp cho Bộ môn ba (03) bản đề cương khoá luận theo đúng mẫu quy định (Mẫu PL2) vào thứ 3 từ 8h30-11h hoặc thứ 4 từ 9h30-11h. Hạn chót 11h ngày 09/10/19.

Chú ý:

 • SV điền đầy đủ tất cả các mục và đúng định dạng (format) được hướng dẫn trong mẫu PL2.
 • Sinh viên không nộp phiếu đúng hạn sẽ xem như không thực hiện đồ án và nhận điểm không.
 1. Dự kiến bảo vệ đề cương: 15/10/2019. SV cần chuẩn bị sẵn file thuyết trình để báo cáo trước HD.
 2. Nộp bản đăng ký sau khi bảo vệ đề cương theo mẫu PL6 (file đính kèmPL6): vào thứ 3 từ 8h30-11h hoặc thứ 4 từ 9h30-11h. Hạn chót 11h ngày 23/10/2019 cho Trưởng BMVT tại VP. BMVT (lầu 7 nhà X).
 3. Dự kiến bảo vệ giữa kỳ: Giữa tháng 02/2020, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
 4. Dự kiến bảo vệ kết thúc khóa luận: Cuối tháng 05/2020, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

Chú ý:

Các nội dung về đăng ký học phần, đóng học phí các em theo quy định và thông báo của nhà Trường.

 

Trân trọng thông báo.

BMVT

TS. Nguyễn Hoàng Việt

Khoa công nghệ Điện tử