Menu

Bộ môn Viễn thông nhắc SV Khóa 12 thời hạn nhận đề tài và nộp báo cáo sơ bộ

Như thông báo trước, Sau quá trình tự tìm hiểu. sinh viên Khóa 12 chủ động liên hệ giảng viên để trao đổi, đề xuất đề tài và hoàn thiện đề cương theo mẫu PL2 từ 16/09/2019 đến 30/09/2019. Các em nộp lại báo cáo sơ bộ (file đính kèmPL2.0 ) điền đủ thông tin và đủ chữ ký cho T. Việt (tel 0943863333, thứ 3 từ 8h30-9h30, thứ 4 từ 9h30-10h30. Hạn chót 9h30 ngày 1/10/2019). Thời hạn nộp mẫu PL2 hoàn thiện vẫn như cũ.

Trân trọng thông báo.

BMVT

TS. Nguyễn Hoàng Việt

Khoa công nghệ Điện tử