Menu

Các bộ môn

Thông báo mở lớp vét của Bộ môn Điện tử viễn thông

Bộ môn Điện tử viễn thông báo các em sinh viên còn nợ các học phần sau: Hệ thống viễn thông (3LT) Cơ sở viễn thông (3LT) Mạch điện tử nâng cao (3LT) Thực hành điện tử nâng cao (Viễn thông) (2TH) Đây là đợt mở vét đợt 2 HK1 để các em trả nợ […]

Bộ Môn Điện tử viễn thông (BMVT) thông báo kế hoạch đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) ở HK1 năm học 2020-2021 (sinh viên Khóa 12 về trước) như sau: Liên hệ giảng viên hướng dẫn, tìm hiểu và đăng ký đề tài. Để chủ động sinh viên liên hệ đến GV […]

BM Điện tử tự động thông báo kế hoạch đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiêp ở HK1 năm học 2020-2021 (sinh viên Khóa 12 về trước) như sau: Liên hệ giảng viên hướng dẫn, tìm hiểu và đăng ký đề tài: từ 7/9/2020 đến 13/9/2020. Để chủ động sinh viên liên hệ đến […]

Chào các em sinh viên, Theo thông báo ngày 17/7: Sau 1 tuần đi thực tập, các em cùng với giảng viên hướng dẫn và người hướng dẫn tại công ty hoàn thiện nội dung đề cương thực tập theo form này [3]de cuong thuc tap; Các em hoàn thiện và nộp lại cho giảng viên hướng […]

BM ĐT-TĐ thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các khóa đã đăng ký thực hiện trong HK2 năm 2019-2020, cụ thể như sau: 1. Nộp quyển báo cáo khóa luận: Nộp 02 quyển báo cáo tổng kết có đầy đủ chữ ký của Giảng viên hướng dẫn; và điểm […]

Nhóm các SV DHDTVT12 làm đề tài có đề cương khóa luận tốt nghiệp đăng ký viết bài báo khoa học phản biện nội bộ DS dưới đây (file đính kèmDS_detai_BMVT ) cần nộp bài báo khoa học với nội dung và hình thức đã được Thầy/Cô hướng dẫn thông qua (nếu là bài báo đã nộp hội nghị khoa học […]

Chào các em sinh viên, 1. BM ĐT-TĐ thông báo các thông tin chi tiết về việc phân công công ty thực tập (tất cả sinh viên đã được phân công), thời gian đi thực tập được đăng tải ở link này: http://ocw.fet.iuh.edu.vn/course/view.php?id=112. Danh sách phân công chi tiết về GV hướng dẫn và công ty có […]

Thông báo, Sinh viên các lớp ĐHĐTVT12 và các khóa HL chuẩn bị bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cần thực hiện theo các yêu cầu sau: 1>SV gặp GVHD (bắt buộc) từ ngày 16/07/2020 đến 23/07/2020: Báo cáo kết quả thực hiện, nộp và sửa báo cáo, giải đáp những vấn đề trong đề […]

BM ĐT-TĐ thông báo lịch bảo vệ thực tập tốt nghiệp – HK2 năm 2019-2020 theo các yêu cầu sau: 1. Hoàn thành quyển báo cáo thực tập (chỉ in 1 cuốn/1 sinh viên, theo mẫu) có đầy đủ: Phiếu nhận xét thực tập có điểm đánh giá, chữ ký, đóng dấu của doanh nghiệp/ giảng […]

BMVT thông báo lùi thời gian thực tập tốt nghiệp DHDTVT13

Thân chào các bạn SV, Các bạn sinh viên khóa 13 sẽ lùi thời gian thực tập tốt nghiệp từ 28/12/2020 đến 28/03/2021. Các bạn sinh viên khóa 12, 11 vẫn tiến hành thực tập bình thường. Gửi các em Danh sách thực tập (dự kiến) (file đính kèm TT2_BMVT_1407). Nếu có SV nào khóa 12, 11 […]

Khoa công nghệ Điện tử