Menu

Các bộ môn

BM Điện tử tự động thông báo kế hoạch đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiêp cho sinh viên khóa cũ còn trong thời gian đào tạo ( K11 và K10) như sau: Đăng ký và đóng tiền: Theo lịch chung của Trường – TKB đăng ký đợt 2. Liên hệ giảng viên hướng […]

BM Điện tử tự động Thông báo hội đồng và lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho các sinh viên đã đăng ký thực hiện trong HK1 năm 2019-2020 cụ thể như sau: 1. Lịch bảo vệ: – Mỗi đề tài chuẩn bị Slide ngắn gọn, súc tích; được trình bày trong 10 phút […]

BMVT thông báo SV DHDTVT10,11(HL) thời gian nộp phiếu đăng ký PL6

Thông báo, Sinh viên các khóa cũ DHDTVT10,11 làm lại KLTN nộp phiếu đăng ký PL6 (file đính kèmPL6 ) cho BMVT 02 (hai) bộ (T. Việt tel:0943863333, sáng thứ ba từ 8h-9h, hạn chót 24/12/2019. Chú ý: SV điền đầy đủ tất cả các mục trong mẫu PL6 và có đầy đủ chữ ký. Sinh viên không […]

BM Điện tử tự động Thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho các sinh viên đã đăng ký thực hiện trong HK1 năm 2019-2020 cụ thể như sau: 1. Nộp quyển báo cáo khóa luận: – Nộp 02 quyển báo cáo tổng kết có đầy đủ chữ ký của Giảng viên hướng […]

BMVT thông báo lịch bảo vệ KLTN khóa DHDTVT10,11

Thông báo, Sinh viên các lớp ĐHĐTVT10,11 (HL) chuẩn bị bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cần thực hiện theo các yêu cầu sau: SV gặp GVHD (bắt buộc) từ ngày 03/12/2019 đến 09/12/2019: Báo cáo kết quả thực hiện, nộp và sửa báo cáo, giải đáp những vấn đề trong đề tài và quá […]

Bộ môn Điện tử – Tự động thông báo lịch bảo vệ lại đề cương Khóa luận tốt nghiệp (lần 2) với các đề tài mà Hội đồng chưa thông qua (lần 1) cho các sinh viên Đại học Khóa 12 và các sinh viên khóa cũ đăng ký trả nợ cùng đợt Khóa 12. 1. Lịch […]

Thông báo, Những SV Viễn thông DHDT12 cần phải chỉnh sửa đề cương (PL2) theo yêu cầu của hội đồng cần nộp về BMVT 2 bản (1 bản trước và 1 bản sau chỉnh sửa, đều có đủ chữ ký GVHD) cho T. Việt tại VP. BMVT từ 8h-9h ngày 19/11/2019. Toàn bộ SV Viễn […]

Bộ môn Điện tử – Tự động thông báo lịch bảo vệ đề cương Khóa luận tốt nghiệp cho các sinh viên Đại học Khóa 12 và các sinh viên khóa cũ đăng ký trả nợ cùng đợt Khóa 12. 1. Lịch bảo vệ đề cương: 9g00 sáng thứ 5 ngày 7/11/2019. 2. Chi tiết hội đồng: […]

Thông báo, Sinh viên Viễn thông DHDT12 thời gian bảo vệ (kiểm tra lần 2) ĐỀ CƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP từ 8h30 ngày thứ sáu 8/11/2019 tại khoa CN Điện tử (lầu 7, nhà X) (danh sách file đính kèmHD_BVDC_BMVT_guiSV ). SV cần chuẩn bị sẵn file thuyết trình và báo cáo ngắn gọn ĐỀ CƯƠNG […]

BMVT thông báo cập nhật SV VIỄN THÔNG DHDT12 vv nộp mẫu PL6

Thông báo, Sinh viên Viễn thông DHDT12 chưa nộp mẫu PL6 vào ngày 23/10/2019, thời gian nộp sẽ thông báo sau. Qua kiểm tra lần 1 mẫu PL2, sinh viên Viễn thông DHDT12 cần tiếp tục hoàn thiện theo góp ý. Thời gian nộp mẫu PL2 và kiểm tra lần 2 dự kiến trong tháng […]

Khoa công nghệ Điện tử