Menu

Bộ môn Điện tử – Tự động

BMĐTTĐ: Thông báo nộp báo cáo và báo cáo thực tập doanh nghiệp của lớp CDDT19

SV thực hiện “Báo cáo thực tập” theo mẫu nhà trường có xác nhận của đơn vị tiếp nhận (ký tên, đóng dấu), có chữ ký của GVHD. Thời gian nộp báo cáo cho Trưởng bộ môn: 15h00′ tới 16h00′ ngày 19/01/2021. Địa điểm nộp: Văn phòng bộ môn hoặc phòng X8.06. SV báo cáo […]

SV thực hiện KLTN đã bảo vệ đề cương ngày 25/12/2020 nộp mẫu PL6 và đề cương KLTN đã chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng bảo vệ đề cương: Thời gian: 15h00 – 16h00 ngày 15/01/2021. Địa điểm: Văn phòng Bộ môn. Yêu cầu: PL6 in 2 mặt phải có đầy đủ thông […]

BM ĐTTĐ thông báo: Mở lớp TT Doanh nghiệp – giành cho DHDTTD11 và các khóa trước

Thời gian bắt đầu thực tập dự kiến từ 01/03/2021 tới 09/05/2021. Trong thời gian thực tập không được học các môn trong giờ hành chính (chỉ được học buổi tối). Báo cáo kết quả thực tập: Thông báo sau

BM ĐTTĐ: Lịch nộp quyển báo cáo Khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2020 – 2021

BM Hệ thống thông minh (Điện tử tự động) thông báo kế hoạch nộp Khóa luận tốt nghiêp ở HK1 năm học 2020-2021 (sinh viên Khóa 12 về trước) như sau: 1. Nộp quyển báo cáo khóa luận: Nộp 02 quyển báo cáo tổng kết có đầy đủ chữ ký của Giảng viên hướng dẫn; […]

Bộ môn Điện tử – Tự động thông báo kế hoạch bảo vệ đề cương Khóa luận tốt nghiệp cho các sinh viên Đại học Khóa 13 và các sinh viên khóa cũ đăng ký trả nợ cùng đợt Khóa 13. 1. Nộp đề cương theo mẫu PL2 Thời gian nộp đề cương: trước 20g00 ngày 12/12/2020. […]

BM ĐTTĐ: Kế hoạch thực tập CĐĐT19 và CĐ khóa trước

Bộ môn ĐTTĐ thông báo kế hoạch đi thực tập doanh nghiệp cho sinh viên lớp CĐĐT19 và CĐ khóa trước như sau: Xem file kế hoạch ở KH_thuctap_CDDT19 1. Chọn công ty thực tập: từ 29/11 đến 2/12/2020. Chọn công ty từ danh sách trong file đính kèm. Đăng ký với nhóm trưởng mà Thầy […]

Bộ môn Điện tử – Tự động thông báo kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp cho các sinh viên Đại học Khóa 13 và các sinh viên khóa cũ đăng ký trả nợ cùng đợt Khóa 13. 1. Tim hiểu đề tài: Sinh viên tự tìm hiểu nội dung, yêu cầu và khả năng thực […]

BM ĐT-TĐ thông báo lịch bảo vệ thực tập tốt nghiệp đợt Hè (Thời gian thực tập từ 07/2020 đến 10/2020) như sau: Thời gian: ngày 15/10/2020. Hình thức: chấm vấn đáp trực tiếp với các giảng viên được phân công. Lưu ý, khi đi báo cáo thực tập thì sinh viên không cần chuẩn bị file ppt, […]

BM ĐT-TĐ thông báo lịch nộp quyển báo cáo và dự kiến bảo vệ thực tập tốt nghiệp đợt Hè (Thời gian thực tập từ 07/2020 đến 10/2020) theo các yêu cầu sau: 1. Nộp quyển báo cáo thực tập (chỉ in 1 cuốn/1 sinh viên, theo mẫu [4.1]bao-cao-thuc-tap-doanh-nghiep có đầy đủ: Phiếu nhận xét thực tập có điểm đánh […]

BM Điện tử tự động thông báo kế hoạch đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiêp ở HK1 năm học 2020-2021 (sinh viên Khóa 12 về trước) như sau: Liên hệ giảng viên hướng dẫn, tìm hiểu và đăng ký đề tài: từ 7/9/2020 đến 13/9/2020. Để chủ động sinh viên liên hệ đến […]

Khoa công nghệ Điện tử