Menu

Bộ môn Điện tử – Tự động

Chào các em sinh viên, Theo thông báo ngày 17/7: Sau 1 tuần đi thực tập, các em cùng với giảng viên hướng dẫn và người hướng dẫn tại công ty hoàn thiện nội dung đề cương thực tập theo form này [3]de cuong thuc tap; Các em hoàn thiện và nộp lại cho giảng viên hướng […]

BM ĐT-TĐ thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các khóa đã đăng ký thực hiện trong HK2 năm 2019-2020, cụ thể như sau: 1. Nộp quyển báo cáo khóa luận: Nộp 02 quyển báo cáo tổng kết có đầy đủ chữ ký của Giảng viên hướng dẫn; và điểm […]

Chào các em sinh viên, 1. BM ĐT-TĐ thông báo các thông tin chi tiết về việc phân công công ty thực tập (tất cả sinh viên đã được phân công), thời gian đi thực tập được đăng tải ở link này: http://ocw.fet.iuh.edu.vn/course/view.php?id=112. Danh sách phân công chi tiết về GV hướng dẫn và công ty có […]

BM ĐT-TĐ thông báo lịch bảo vệ thực tập tốt nghiệp – HK2 năm 2019-2020 theo các yêu cầu sau: 1. Hoàn thành quyển báo cáo thực tập (chỉ in 1 cuốn/1 sinh viên, theo mẫu) có đầy đủ: Phiếu nhận xét thực tập có điểm đánh giá, chữ ký, đóng dấu của doanh nghiệp/ giảng […]

Chào các em sinh viên, BM Điện tử Tự động thông báo trang thông tin về thực tập tốt nghiệp của BM tại link này: http://ocw.fet.iuh.edu.vn/course/view.php?id=112 Hiện tại BM đã chốt phân công các em đến các công ty thực tập; công ty nào có phỏng vấn các em theo dõi trên trang để đi phỏng […]

Chào các em sinh viên, BM Điện tử Tự động thông báo kế hoạch đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt Hè cho sinh viên DHDTMT13B-C và các em khóa trước học lại như sau: 1. Đăng ký thực tập: Điền thông tin ở link để BM phân công GV hướng dẫn và Công ty […]

BM ĐTTĐ thông báo mở lớp vét HK3 năm 2019-2020

Chào các em sinh viên, BM Điện tử tự động thông báo mở các lớp học phần vét trong HK3 2019-2020 cho các khóa học lại 11, 10 như sau: – Đo lường và điều khiển bằng máy tính – Tự động hóa quá trình ngành điện tử. – Thiết bị và hệ thống điều […]

Bộ môn Điện tử tự động thông báo cập nhập lại lịch trực của giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) tại văn phòng Bộ môn cho các Khóa đã đăng ký thực hiện trong Hk2 và dự kiến bảo vệ vào tháng 07/2020. Chi tiết như sau: 1. TS. Mai Thăng Long: […]

Bộ môn Điện tử tự động thông báo lịch tập trung “Thực tập tốt nghiệp” cho các em sinh viên đăng ký ở HK2 năm học 2019-2020, chi tiết như sau: 1. Thời gian: 8g30 thứ 2 ngày 25/05/2020 2. Địa điểm: Văn phòng Bộ môn. Trân trọng thông báo./.

Bộ môn Điện tử tự động thông báo lịch bảo vệ giữa kỳ Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) cho sinh viên K12 và sinh viên làm chung KLTN với K12 như sau: Hình thức bảo vệ: Trực tuyến qua phần mềm Zoom Thời gian: vào lúc 8g00 chủ nhật ngày 10/5/2020. Nôi dung bảo vệ: […]

Khoa công nghệ Điện tử