Menu

Bộ môn Điện tử – Tự động

Bộ môn Điện tử – Tự động thông báo lịch bảo vệ đề cương Khóa luận tốt nghiệp cho các sinh viên Đại học Khóa 12 và các sinh viên khóa cũ đăng ký trả nợ cùng đợt Khóa 12. 1. Lịch bảo vệ đề cương: 9g00 sáng thứ 5 ngày 7/11/2019. 2. Chi tiết hội đồng: […]

Bộ môn Điện tử – Tự động thông báo kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp cho các sinh viên Đại học Khóa 12 và các sinh viên khóa cũ đăng ký trả nợ cùng đợt Khóa 12. 1. Tim hiểu đề tài: – Sinh viên tự tìm hiểu nội dung và khả năng thực hiện […]

Danh sách sinh viên khoá 11 đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp

Các bạn sinh viên xem danh sách khoá 11 đủ tiêu chuẩn làm đồ án tốt nghiệp. Lưu ý: Các bạn sinh viên K11 không có tên trong sách thì làm báo cáo tốt nghiệp. Mức độ, hình thức đồ án và báo cáo là như nhau và do trưởng bộ môn chuyên ngành quyết định. […]

THÔNG BÁO BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BM ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG A. Thời gian: 13h15 thứ 06, ngày 26/10/2018 B. Địa điểm: Các phòng học thực hành BM Tự động: X7.6A, X7.6B; X7.7; X7.15… Lưu ý: Sinh viên tập trung tại phòng có giảng viên phản biện đề tài của nhóm […]

Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Tự động và máy tính

Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp cho sinh viên ngành Tự động và máy tính năm học 2017-2018. Tải file: huongdanvietbaocaottkt_2018 Căn cứ vào mẫu này sinh viên thực hiện./.    

Thông báo, Ngày bảo vệ đồ án 15/12/2017.   Sinh viên nộp quyển báo cáo có giảng viên hướng dẫn xác nhận cho phép bảo vệ đính kèm phiếu nhận đồ án và kèm đĩa CD cho bộ môn trước ngày 12/12/2017.   Sinh viên chuẩn bị mô hình, file báo cáo để bảo vệ […]

Các sinh viên xem danh sách đồ án theo link. Những sinh viên chưa có đồ án và các sinh viên do thầy Đào Xuân Quy ( do thầy Quy nghỉ việc) phải gặp gấp các giảng viên sau để làm phiếu nhận đề tài và chuẩn bị đi thực tập trước ngày 20/10/2017: Dương […]

Ngày hết hạn đăng ký nộp đồ án tốt nghiệp và báo cáo tốt nghiệp khóa 10 sẽ dời đến 15/09/2017 để sinh viên và giảng viên có thời gian chuẩn bị kỹ. Trưởng bộ môn TS. Nguyễn Tấn Lũy

Chiến lược

Under Contruction

Mục tiêu đào tạo bộ môn Điện tử-Tự động

Mục tiêu đào tạo ngành Điện tử-Tự động Để đáp ứng yêu cầu của xã hội, chương trình đào tạo chuyên ngành Điện tử – Tự động cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng về chuyên ngành Điện tử và những kiến thức chuyên sâu về công nghệ Tự động hoá, như: […]

Khoa công nghệ Điện tử