Menu

Bộ môn Điện tử viễn thông

BMVT thông báo SV DHDTVT10,11(HL) thời gian nộp phiếu đăng ký PL6

Thông báo, Sinh viên các khóa cũ DHDTVT10,11 làm lại KLTN nộp phiếu đăng ký PL6 (file đính kèmPL6 ) cho BMVT 02 (hai) bộ (T. Việt tel:0943863333, sáng thứ ba từ 8h-9h, hạn chót 24/12/2019. Chú ý: SV điền đầy đủ tất cả các mục trong mẫu PL6 và có đầy đủ chữ ký. Sinh viên không […]

BMVT thông báo lịch bảo vệ KLTN khóa DHDTVT10,11

Thông báo, Sinh viên các lớp ĐHĐTVT10,11 (HL) chuẩn bị bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cần thực hiện theo các yêu cầu sau: SV gặp GVHD (bắt buộc) từ ngày 03/12/2019 đến 09/12/2019: Báo cáo kết quả thực hiện, nộp và sửa báo cáo, giải đáp những vấn đề trong đề tài và quá […]

Thông báo, Những SV Viễn thông DHDT12 cần phải chỉnh sửa đề cương (PL2) theo yêu cầu của hội đồng cần nộp về BMVT 2 bản (1 bản trước và 1 bản sau chỉnh sửa, đều có đủ chữ ký GVHD) cho T. Việt tại VP. BMVT từ 8h-9h ngày 19/11/2019. Toàn bộ SV Viễn […]

Thông báo, Sinh viên Viễn thông DHDT12 thời gian bảo vệ (kiểm tra lần 2) ĐỀ CƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP từ 8h30 ngày thứ sáu 8/11/2019 tại khoa CN Điện tử (lầu 7, nhà X) (danh sách file đính kèmHD_BVDC_BMVT_guiSV ). SV cần chuẩn bị sẵn file thuyết trình và báo cáo ngắn gọn ĐỀ CƯƠNG […]

BMVT thông báo cập nhật SV VIỄN THÔNG DHDT12 vv nộp mẫu PL6

Thông báo, Sinh viên Viễn thông DHDT12 chưa nộp mẫu PL6 vào ngày 23/10/2019, thời gian nộp sẽ thông báo sau. Qua kiểm tra lần 1 mẫu PL2, sinh viên Viễn thông DHDT12 cần tiếp tục hoàn thiện theo góp ý. Thời gian nộp mẫu PL2 và kiểm tra lần 2 dự kiến trong tháng […]

Thông báo, Sinh viên Viễn thông DHDT12 thời gian bảo vệ ĐỀ CƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP từ 8h00 ngày thứ ba 15/10/2019tại khoa CN Điện tử (lầu 7, nhà X) SV cần chuẩn bị sẵn file thuyết trình và báo cáo ngắn gọn ĐỀ CƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆPtrước hội đồng. SV cần in sẵn 02 […]

Như thông báo trước, Sau quá trình tự tìm hiểu. sinh viên Khóa 12 chủ động liên hệ giảng viên để trao đổi, đề xuất đề tài và hoàn thiện đề cương theo mẫu PL2 từ 16/09/2019 đến 30/09/2019. Các em nộp lại báo cáo sơ bộ (file đính kèmPL2.0 ) điền đủ thông tin […]

Bộ môn ĐTVT thông báo kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp cho các sinh viên Đại học Khóa 12 như sau: Thực hiện tìm hiểu đề tài: – Sinh viên tự tìm hiểu nội dung và khả năng thực hiện các đề tài do BM ĐTVT cung cấp tại link (Đề tài hướng […]

Thông báo, Các sinh viên khóa cũ học lại đã đăng ký đồ án 2B HKI năm học 2019-2020 thực hiện như sau: Chọn và gặp giảng viên bộ môn để đăng ký chọn đề tài. Nộp phiếu đăng ký cho BMVT 02 (hai) bộ (T. Việt tel:0943863333, sáng thứ ba từ 8h30-11h, hạn chót 27/08/2019. Chú ý: SV […]

BMVT thông báo SV DHDTVT9,10,11 thời gian nộp phiếu đăng ký PL6

Thông báo, Sinh viên các khóa cũ DHDTVT9,10,11 làm lại KLTN nộp phiếu đăng ký PL6 (file đính kèmPL6) cho BMVT 02 (hai) bộ (T. Việt tel:0943863333, sáng thứ ba từ 8h30-11h, hạn chót 27/08/2019. Chú ý: SV điền đầy đủ tất cả các mục trong mẫu PL6 và có đầy đủ chữ ký. Sinh viên không nộp […]

Khoa công nghệ Điện tử