Menu

Các bộ môn

Thông báo, Sinh viên các lớp ĐHĐTVT12 và các khóa HL chuẩn bị bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cần thực hiện theo các yêu cầu sau: 1>SV gặp GVHD (bắt buộc) từ ngày 16/07/2020 đến 23/07/2020: Báo cáo kết quả thực hiện, nộp và sửa báo cáo, giải đáp những vấn đề trong đề […]

BM ĐT-TĐ thông báo lịch bảo vệ thực tập tốt nghiệp – HK2 năm 2019-2020 theo các yêu cầu sau: 1. Hoàn thành quyển báo cáo thực tập (chỉ in 1 cuốn/1 sinh viên, theo mẫu) có đầy đủ: Phiếu nhận xét thực tập có điểm đánh giá, chữ ký, đóng dấu của doanh nghiệp/ giảng […]

BMVT thông báo lùi thời gian thực tập tốt nghiệp DHDTVT13

Thân chào các bạn SV, Các bạn sinh viên khóa 13 sẽ lùi thời gian thực tập tốt nghiệp từ 28/12/2020 đến 28/03/2021. Các bạn sinh viên khóa 12, 11 vẫn tiến hành thực tập bình thường. Gửi các em Danh sách thực tập (dự kiến) (file đính kèm TT2_BMVT_1407). Nếu có SV nào khóa 12, 11 […]

Chào các em sinh viên, BM Điện tử Tự động thông báo trang thông tin về thực tập tốt nghiệp của BM tại link này: http://ocw.fet.iuh.edu.vn/course/view.php?id=112 Hiện tại BM đã chốt phân công các em đến các công ty thực tập; công ty nào có phỏng vấn các em theo dõi trên trang để đi phỏng […]

Thân chào các bạn SV DHDTVT13 và các khóa trước HL, BMVT thông báo kế hoạch đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt Hè cho sinh viên DHDTVT13 và các khóa trước học lại như sau: Đăng ký thực tập: Gửi thông tin (file đính kèmDang_ky_TT ) sau khi điền đủ thông tin qua email […]

Chào các em sinh viên, BM Điện tử Tự động thông báo kế hoạch đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt Hè cho sinh viên DHDTMT13B-C và các em khóa trước học lại như sau: 1. Đăng ký thực tập: Điền thông tin ở link để BM phân công GV hướng dẫn và Công ty […]

BM ĐTTĐ thông báo mở lớp vét HK3 năm 2019-2020

Chào các em sinh viên, BM Điện tử tự động thông báo mở các lớp học phần vét trong HK3 2019-2020 cho các khóa học lại 11, 10 như sau: – Đo lường và điều khiển bằng máy tính – Tự động hóa quá trình ngành điện tử. – Thiết bị và hệ thống điều […]

Bộ môn Điện tử viễn thông xin thông báo: Bộ môn Điện tử viễn thông xin thông báo cập nhập lại lịch trực của giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và giải đáp thắc mắc về môn học HK2 tại văn phòng Bộ môn theo file đính kèmBMVT_lich_truc_tiep_Sv. BM Điện tử viễn […]

Bộ môn Điện tử tự động thông báo cập nhập lại lịch trực của giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) tại văn phòng Bộ môn cho các Khóa đã đăng ký thực hiện trong Hk2 và dự kiến bảo vệ vào tháng 07/2020. Chi tiết như sau: 1. TS. Mai Thăng Long: […]

Bộ môn Điện tử tự động thông báo lịch tập trung “Thực tập tốt nghiệp” cho các em sinh viên đăng ký ở HK2 năm học 2019-2020, chi tiết như sau: 1. Thời gian: 8g30 thứ 2 ngày 25/05/2020 2. Địa điểm: Văn phòng Bộ môn. Trân trọng thông báo./.

Khoa công nghệ Điện tử