Menu

Hoạt động tiêu biểu CLB SV

Cuộc thi “Đấu trường Robot” năm 2019

Giới thiệu: Nhằm tạo ra một sân chơi năng động và sáng tạo dành cho sinh viên yêu thích đổi mới sáng tạo và nghiên cứu về robot. Hướng dẫn sinh viên những kiến thức chuyên sâu trong quá trình nghiên cứu và chế tạo robot. Mục đích: Tạo điều kiện để sinh viên ứng […]

Buổi tập huấn – Lập trình điều khiển PID

CHƯƠNG TRÌNH BUỔI TẬP HUẤN CHO SINH VIÊN LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN PID I. Giới thiệu        Nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho Sinh Viên có được một kiến thức nền tảng về lý thuyết điều khiển và áp dụng cho những bài toán điều khiển trong thực tế. Đồng thời giúp ích cho Sinh […]

Cuộc thi EPICS

EPICS (Engineering Projects in Community Service) Giới thiệu EPICS: Engineering Projects in Community Service (EPICS) được gọi là các dự án kỹ thuật phục vụ công đồng với các giải thưởng mang tính chất quốc tế tổ chức bởi Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và trường Đại học Arizona Hoa Kỳ […]

Khoa công nghệ Điện tử