Menu

Giới thiệu

CÂU LẠC BỘ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CEEE-IUH)

Được sự đồng ý của Ban chủ nhiệm Khoa Công Nghệ Điện Tử, Trường Đại học Công Nghiệp Hồ Chí Minh, ngày  04/04/2014 CLB SV NCKH Khoa Công nghệ Điện Tử được thành lập. CLB ra đời đã tạo ra một sân chơi lành mạnh  cho sinh viên trong khoa, là nơi sinh viên giao lưu học hỏi lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực: học tập, nghiên cứu khoa học  và đặc biệt trang bị kỹ năng sống, kĩ năng mềm, kinh nghiệm làm việc; là hành trang để bước vào đời. Ngoài ra, câu lạc bộ cũng là nơi để sinh viên làm quen với môi trường làm việc doanh nghiệp, là nơi để cựu sinh viên chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm làm việc.

Chủ nhiệm CLB: ThS. Nguyễn Duy Khanh.

Phòng Không gian sinh viên: X7.15

 • Phương hướng hoạt động:

Phát huy những kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm đã được tích luỹ trong những năm qua; vận dụng và khai thác tốt tiềm năng NCKH của sinh viên nhằm tiếp tục nâng cao số lượng và chất lượng các công trình NCKH của Sinh Viên, đẩy mạnh phong trào mô hình CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học rộng khắp các Khoa trong toàn trường, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng đào tạo Trường và của Khoa Điện Tử.

 • Định hướng và nội dung nghiên cứu:
  • Nghiên cứu cơ bản:

   Đi sâu, khám phá kiến thức mới thuộc các chuyên ngành Điện Tử Viễn Thông, Điện Tử Máy Tính, Điện Tử Tự Động; gắn kết lý thuyết với việc vận dụng vào giải quyết những vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra.

  • Nghiên cứu ứng dụng:

   Tập trung phát triển một số đề tài mang tính ứng dụng vào thực tiễn, tạo tiền đề cho những chương trình khởi nghiệp Star-Up cho sinh viên;

Sinh viên của CLB đã đoạt giải nhất trong cuộc thi EPICS – 2018.

Khoa công nghệ Điện tử