Menu

Không gian nghiên cứu – sáng tạo

 

Không gian nghiên cứu sáng tạo là nơi giúp SV hoàn thiện những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo.

Liên hệ thầy Khanh:

0987.386.525

Khoa công nghệ Điện tử