Menu

Bộ môn ĐT-TĐ thông báo: Lịch chấm báo cáo thực tập sinh viên các lớp Khóa 12 và học lại

Bộ môn Điện tử – Tự động thông báo lịch chấm báo cáo thực tập sinh viên các lớp Khóa 12 và học lại chuyên ngành Hệ thống thông minh, Tự động như sau:

1. Thời gian: 8g00 đến 11g00 ngày 10/09/2019.

2. Phân công hội đồng chấm và địa điểm: Chi tiết tại đây. (BM_phancong_cham_thuctap_new)

3. Sinh viên cần chuẩn bị:

  • Nộp 01 Quyển báo cáo theo đúng mẫu đã công bố và có đầy đủ điểm đánh giá của doanh nghiệp và giảng viên hướng dẫn cho hội đồng.
  • Trả lời vấn đáp trực tiếp với hội đồng (sinh viên không cần chuẩn bị file báo cáo dạng ppt).

Trân trọng./.

TBM – Nguyễn Ngọc Sơn

Khoa công nghệ Điện tử