Menu

Cuộc thi “Đấu trường Robot” năm 2019

Giới thiệu:

Nhằm tạo ra một sân chơi năng động và sáng tạo dành cho sinh viên yêu thích đổi mới sáng tạo và nghiên cứu về robot. Hướng dẫn sinh viên những kiến thức chuyên sâu trong quá trình nghiên cứu và chế tạo robot.

Mục đích:

  • Tạo điều kiện để sinh viên ứng dụng kiến thức chuyên ngành đã được học vào thực tế khi chế tạo các con robot thi đấu. Đồng thời tạo môi trường giao lưu và trao đổi kinh nghiệm và kiến thức giữa các sinh viên trong và ngoài trường.
  • Thông qua cuộc thi giúp sinh viên khi tham gia sẽ giúp kích thích và phát huy khả năng sáng tạo và đổi mới, tiếp cận những công nghệ mới trong giai đoạn hiện nay.

Thông tin cuộc thi:

  • Tên gọi: Cuộc thi “Đấu trường Robot” năm 2019.
  • Chủ đề: Đấu trường Sumo.
  • Đơn vị tổ chức: Trường ĐH Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh & Khoa Công Nghệ Điện Tử
  • Thời gian tổ chức: Thứ 4, ngày 20/11/2019.
  • Địa điểm tổ chức: Trường ĐH Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Đối tượng tham gia:

  • Là sinh viên đang theo học tại Trường ĐH Công Nghiệp TP. HCM hoặc sinh viên đến từ các trường khác.
  • Thi đấu theo đội, số thành viên mỗi đội cho phép tối đa 05 thành viên.
  • Thành viên của mỗi đội có thể từ các chuyên ngành khác nhau

Thông tin thể lệ cuộc thi & đăng ký cuộc thi tại Website:

http://fibot.iuh.edu.vn
Khoa công nghệ Điện tử