Menu

Cuộc thi “Từ nhà sáng tạo đến khởi nghiệp” Maker to Entrepreneur Program (MEP)

Thông tin liên hệ: T. Khanh: 0987.386.525

Đăng ký tham dự cuộc thi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWIPlc4gW2NnAfp70aY4FlGIz-d983Y5houqaXSZ_sW-ZI8g/viewform?usp=pp_url

Khoa công nghệ Điện tử